Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.simurgluxury.com ; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu hizmetlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.simurgluxury.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Seyir Otelcilik Turizm ve Ticaret LTD ŞTİ

Adresi : Yakup Koç Cad. No. 4 Payalar Alanya / Antalya

Telefon : 0242 777 10 15

Eposta : info@simurgluxury.com

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : (Tamamlanan rezervasyon sözleşmesinde belirtilir.)

T.C Kimlik No : (Tamamlanan rezervasyon sözleşmesinde belirtilir.)

Adresi : (Tamamlanan rezervasyon sözleşmesinde belirtilir.)

Telefon : (Tamamlanan rezervasyon sözleşmesinde belirtilir.)

Eposta: (Tamamlanan rezervasyon sözleşmesinde belirtilir.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde rezervasyon tamamlandığı tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından rezervasyonu gerçekleştirilen hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri tamamlanan rezervasyon sözleşmesinde belirtilmektedir.

Hizmet İçeriği ve Toplamı : (Rezervasyon sahibinin mailine iletilir.)

Rezervasyon Tarih : (Rezervasyon sahibinin mailine iletilir.)

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen otelin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sipariş konusu ürün hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

6.4. Hizmetin normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile verilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI hizmet ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI hizmeti iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Hizmet iptallerinde Hizmet bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. SATICI web sitesinde bulunan iptal koşulları geçerli olup ALICI iptal koşullarını okuduğunu, tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan rezervasyon formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.